Nationale wedstrijden 2014-2015

Onze kleinveevereniging is nauw betrokken bij de organisatie van de nationale wedstrijden 2014-2015. Het evenement wordt georganiseerd door een samenwerking van 5 Oost-Vlaamse verenigingen die daarbij logistiek ondersteund worden door meerdere andere lokale Oost-Vlaamse verenigingen en speciaalclubs waardoor deze nationale wedstrijden een echte provinciale organisatie worden, onder leiding van de provinciale Kring, in hoofde van zijn coördinator, Theo De Vriese. Uiteraard blijft de Landsbond zijn reguliere medewerking verlenen.
De komende editie zal haar verloop kennen tijdens het weekend van 17 en 18 januari 2015 in de Gemeentehallen, Burgstraat 78A te 9070 Destelbergen.
Na de organisatie van december 1999 zullen de nationale prijskampen terug op Oost-Vlaamse bodem plaats vinden.

Graag doen we een warme oproep aan onze leden om mee te werken aan deze organisatie die vele taken in zich houdt. In die zin vragen we u, bij voorkeur per mail (wvda.lva.merelbeke@scarlet.be) zo spoedig mogelijk te kennen te geven wanneer en voor welke taak u wilt komen helpen. U kunt dat ook telefonisch meedelen en desgevallend bespreken met uw voorzitter (09 / 361.17.12).
De opbouw zal starten op zaterdag 10 januari, de afbraak is voorzien op zondagavond en maandag 19 januari. De verzorging van de dieren begint op vrijdag-namiddag 16 januari en uiteraard tijdens het weekend, wanneer ook commissarissen bij de verkoop van dieren en medewerkers voor tal van andere taken nodig zijn, alsook medewerkers in de cafetaria.
We kijken er naar uit u voor een of meerdere taken te mogen noteren als medewerker voor uw vereniging.
Bij voorbaat dank alvast.

Alle info en documenten aangaande deze nationale kampioenschappen zijn terug te vinden op de site van de Landsbond van Fokkers van Neerhofdieren vzw.
De liefhebbers die geïnteresseerd zijn en/of wensen in te schrijven, kunnen best gebruik maken van bovenstaande link.
Een papieren versie zal niet automatisch aan de geregistreerde fokkers worden toegezonden. Enkel het inschrijvingsformulier zal in het Vlaams Neerhof (3de nummer van deze jaargang) opgenomen zijn.
Zij die niet beschikken over internet, kunnen beroep doen op een collega-liefhebber, op hun vereniging of kunnen terecht bij de coördinator :   De Vriese Theo ,  Oude Bruglaan  252,  9160 Lokeren , 09/348.69.31        theo.de.vriese@skynet.be