Beste kleinveeliefhebber,

De warme tot zeer warme temperaturen die de weerman opnieuw in het vooruitzicht stelt terwijl wij de laatste hand leggen aan de redactie van dit tijdschrift, laten nauwelijks vermoeden dat met de herfst ook het nieuwe tentoonstellingsseizoen voor de deur staat. In plaats van het liedje van Gerard Cox van ondertussen vijfenveertig jaar terug, proberen we in dit nummer met twee gedichten dezelfde melancholie wat op te roepen van een zomer die weeral voorbij is en stilaan overgaat naar de herfst.

Gelukkig heeft het nieuwe seizoen ook zijn aantrekkelijke kanten en zien we in onze hokken langzaam maar zeker prachtige tot volwassen exemplaren uitgegroeide rasdieren zitten. Allicht hebben de fokkers onder ons al de eerste inschattingen en plannen gemaakt voor deelname aan keuringen. Wij hopen alvast dat onze nakende kleinveetentoonstelling ook tot die plannen mag behoren. U weet zonder twijfel ondertussen wel dat naast onze provinciale wedstrijden ook Vlaamse, nationale én Europese kampioenschappen op de kalender staan. Wij hebben alle data van deze belangrijke kleinvee-afspraken nog eens in dit nummer opgenomen.

En ja, warm was het de laatste weken ook figuurlijk aan ons kleinvee-bureau, want naast de administratie die het beheer van onze vzw met zich meebrengt, kwamen de voorbereidingen voor onze kleinveeshow in een versneld tempo terecht en werkten we mee aan de centralisatie van de Belgische inschrijvingen voor de Europashow te Herning. We kunnen alvast spreken van een onverhoopt succes met 128 deelnemers en 1250 dieren, cijfers waarvan de participerende fokkers per email al kennis konden nemen.
De verwerking van al deze gegevens is deels ook de reden dat het vraagprogramma en het prijzenschema van onze eigen tentoonstelling terug wat laat in uw bus vallen. Aarzel alvast niet te lang om over uw inschrijving te beslissen. Weet dat zij enerzijds ons een hart onder de riem zou steken om dit evenement met blijvende gedrevenheid verder voor te bereiden  en dat anderzijds de inschrijvingen moeten verwerkt worden door mensen die full time werken gaan.

Met enige fierheid mag ik er aan herinneren dat we intussen al aan de 20ste  editie toe zijn en mag ik uw aandacht vragen voor de supplementaire inspanningen die onze vereniging levert om deze jubileum-tentoonstelling in de schijnwerpers te plaatsen met een nog grotere prijzentafel. Ook een aantal speciaalclubs en sponsors zetten terug hun beste beentje voor. In het prijzenschema kunt u met hen kennis maken. Het vraagprogramma brengt dan weer een nieuwigheid met de uitbreiding van de provinciale wedstrijden naar alle Vlaamse fokkerskaarten, aan wie de Provinciale Kring Oost-Vlaanderen gratis de cataloog ter beschikking stelt bij een inschrijving van minimum vijf dieren.

Die positieve elementen worden toch een beetje overschaduwd door de onzekerheid in verband met de maatregelen tegen de uitbraken van Newcastle Disease (pseudovogelpest). Laten we samen hopen dat de kentering die zich begin september doorzette in deze problematiek, mag bestendigd blijven. Laat dat vooral geen belemmering vormen om in te schrijven, ook niet voor de exposanten van watervogels die voor het eerst met een nieuw gegeven van vaccinatie geconfronteerd worden. Ik verwijs naar de stand van zaken zoals die bij de opmaak van dit tijdschrift bekend is en waarvan u verder in dit nummer kennis kunt nemen.

De fokkers die via onze vereniging hun fokkerskaart 2018-2019 aanvroegen, vinden ingesloten hun fokkerskaart. Het voorgedrukt aanvraagformulier voor de fokkerskaart van volgend seizoen zal dan weer opgenomen zijn in het vierde (december)nummer van ons ledenblad. U kunt het ons dan in januari ingevuld en met de betaling terug bezorgen.

Maar laten we eerst samen van onze jubileum-tentoonstelling een succes maken waarbij ik graag ook  aandacht vraag voor onze al even traditionele eierenkeuring waarover dit nummer eveneens bericht. Mag ik ook daarvoor uitnodigen om spontaan in te schrijven ?  Begrijp dat dit initiatief een mogelijkheid biedt om uw ras op een aantrekkelijke manier in de schijnwerpers te plaatsen. In wederzijdse samenwerking promoten we op die manier de diversiteit en pracht van onze rassen alsook onze schitterende hobby.

In de geest van deze warme oproep tot deelname, wens ik u, beste fokkers-exposanten, alvast graag  veel aangename ervaringen toe op de keuringen en tentoonstellingen en kijk ik graag uit naar uw komst in Merelbeke, hetzij als exposant hetzij als bezoeker. Met genegen sportgroeten.

Geert De Clercq
Voorzitter

september 2018
2018


2017


2016

Inschrijvingsformulier:

niet-electronisch

electronisch2015


2014

2013
U kunt een reportage van de AVS Oost-Vlaamse Televisie bekijken op :
http://www.avs.be/default.html
Verder doorklikken op nieuws / vrijdag.

2012

 
2011
 
   
 
Traditionele jaarlijkse tentoonstelling
 
   
   
   
   
 

Europees raskampioenschap voor de Gentse kropper
Championnat européen de race pour le Boulant gantois
Rassebezogene Europaschau für Genter Kröpfer
European championship for the Ghent cropper

 
   
   

 
2010
 
   
   
   
   

 
2009
 
   
   
   

 
2008