Beste kleinveeliefhebber,

Terwijl we de laatste hand legden aan het vraagprogramma en prijzenschema van onze jaarlijkse kleinveetentoonstelling en meteen ook het derde nummer van ons tijdschrift voorbereidden, lieten de weersomstandigheden niet vermoeden dat een nieuw tentoonstellingsseizoen voor de deur staat. Alleen het korter worden van de dagen en de toch ook al koudere nachten wijzen er ons gaandeweg op dat de herfst zijn intrede doet. Allicht ziet u dat ook reeds duidelijk in uw hokken waar de jonge dieren stilaan hun prachtkleed aantrekken en langzaamaan klaar geraken voor de eerste keuringen. Misschien hebt u hen ondertussen aan een eerste test onderworpen via een of andere jongdierendag.
Ongetwijfeld hebt u op basis van uw regelmatige selectie en inspectie ook al plannen gemaakt voor uw deelnames aan kleinveewedstrijden.

Samen met het bestuur en de leden van ons inrichtend comité hoop ik dat u ook onze kleinveeshow hebt ingepland. In dit tijdschift kunt u alle informatie lezen over onze manifestatie. Naast het vraagprogramma vindt u er ook het prijzenschema waarvoor we als organiserende vereniging opnieuw onze uiterste best hebben gedaan om dat zo goed mogelijk te stofferen. Ik dank ook van harte alle sponsors en schenkers van prijzen waarmee u in dat document uitgebreid kennis kan maken.
Helemaal achteraan vindt u het inschrijvingsformulier dat vooral bestemd is voor manuele invulling en verzending met de Post. Let op de nieuwe adressering, aub. Na elf jaar heeft Martine gevraagd om de inschrijvingen niet meer te moeten verwerken. Ze zal wel nog helpen op het tentoonstellingssecretariaat zelf wat meer combineerbaar is met de professionele verplichtingen.
Wat het doorgeven van uw inschrijvingen betreft, raden we u aan, ja, dringen we er zelfs op aan om het electronisch Excel-formulier te gebruiken dat u op onze website ‘www.neerhof-aalst-rhode.be’ kunt vinden. Dat verhoogt merkelijk de leesbaarheid en is zonder meer stukken beter dan ingescande versies van een manueel ingevuld formulier.
Tot slot vraag ik de inschrijvers ook om voor de benamingen van rassen en kleuren de databanken van de Landsbond te raadplegen en te hanteren. Ook dat zal de verwerking zeker makkelijker maken.
Daarmee wil ik niet de ‘zageman’ uithangen maar weet dat de voorbereidingen en de administratie bij vele verenigingen dienen te gebeuren naast de beroepsverplichtingen, de verzorging van eigen dieren en het privéleven, al is van dat laatste soms nog nauwelijks sprake.

In de aanloop naar onze tentoonstelling kampen we bovendien met een aantal tegenslagen die zich situeren op privé- en gezondheidsvlak waardoor we een aantal belangrijke krachten geheel of gedeeltelijk gaan missen. Het zijn zaken waarvan wij en allicht ook andere organisatoren zich al langer bewust zijn en die nog maar eens aantonen hoe precair de werking van een vzw soms kan worden.
Graag doe ik in die context in het bijzonder aan onze leden de oproep om te komen helpen bij de opbouw (21-23/10) en afbraak (28/10) van onze tentoonstelling. Wij zoeken ook altijd mensen die voor het decoratieve element kunnen meehelpen en/of groenversiering kunnen bezorgen. U kunt daarvoor best met mij contact opnemen.

Wees er u evenwel van bewust dat uw inschrijving ons een hart onder de riem zou steken om dit evenement met blijvende gedrevenheid verder voor te bereiden en om er terug een mooie tentoonstelling van te maken.

Zij zal deze keer niet de provinciale wedstrijden herbergen. Ter gelegenheid van de jaarvergadering van de Provinciale Kring hebben wij onze kandidatuur spontaan en vrijwillig ingetroken ten voordele van de Belgische Hangoorclub en dit omwille van de viering van zijn 50-jarig bestaan, waarvoor onze felicitaties.
We hopen anderzijds van harte dat de liefhebbers daarom niet minder talrijk voor onze tentoonstelling zullen inschrijven en dat het concept van onze organisatie hen zal blijven aanspreken.

Uit het uitgebreid jaarverslag konden de leden-lezers onder u in het vorige nummer van ons tijdschrift opmaken dat onze vereniging goed boert en een schitterend jaar 2018 achter de rug heeft, met 3 jubilea en daar bovenop 3 zeer positieve vaststellingen. We proberen er alles aan te doen om deze goede weg verder te zetten.

Laten we daarom eerst samen van de 21ste editie van onze jaarlijkse tentoonstelling een succes maken in het besef dat in de eerste plaats de deelnemers met hun inschrijving daartoe de onmiskenbare basis vormen. Daarbij vraag ik graag ook  aandacht voor onze al even traditionele eierenkeuring waarover dit nummer eveneens bericht. Mag ik ook daarvoor uitnodigen om spontaan in te schrijven ?  Begrijp dat dit initiatief een mogelijkheid biedt om uw ras op een aantrekkelijke manier in de schijnwerpers te plaatsen. In wederzijdse samenwerking promoten we op die manier de diversiteit en pracht van onze rassen alsook onze schitterende hobby.
In de geest van deze warme oproep tot deelname, wens ik u, beste fokkers-exposanten, alvast graag  veel aangename ervaringen toe op de keuringen en tentoonstellingen en kijk ik graag uit naar uw komst in Merelbeke, hetzij als exposant hetzij als bezoeker. Met genegen sportgroeten.

Geert De Clercq
Voorzitter

september 2019
2019
2018


2017


2016


2015


2014

2013
U kunt een reportage van de AVS Oost-Vlaamse Televisie bekijken op :
http://www.avs.be/default.html
Verder doorklikken op nieuws / vrijdag.

2012

 
2011
 
   
 
Traditionele jaarlijkse tentoonstelling
 
   
   
   
   
 

Europees raskampioenschap voor de Gentse kropper
Championnat européen de race pour le Boulant gantois
Rassebezogene Europaschau für Genter Kröpfer
European championship for the Ghent cropper

 
   
   

 
2010
 
   
   
   
   

 
2009
 
   
   
   

 
2008