Lidgeld en abonnement tijdschrift :
12,00 EURO voor het 1ste lid
5,00 EURO voor een bijkomend lid per gezin (zelfde adres), zonder ledenblad
jaarlijks te storten op het rekeningnummer  142 - 0629465 – 57
(IBAN: BE09 1420 6294 6557  -  Bic code: GEBABEBB)
t.a.v .  het Neerhof Werk van den Akker - Land van Aalst
p/a  Schellebellepontweg 1A te 9820 Merelbeke.

Het lidmaatschap volgt het kalenderjaar en wordt bij voorkeur in orde gebracht
tussen 15 december en 15 januari van elk jaar.