Doelstellingen

1. aanmoedigen en bevorderen van het fokken van kleinvee
2. streven naar de instandhouding en veredeling van de vele rassen in al hun verscheidenheid, zowel de populaire als de bedreigde
3. bewaren en aanwakkeren van de belangstelling voor alle kleinvee bij het brede publiek
4. verdedigen van de belangen van de  leden en de fokker
5. bekend maken van de kleinveeteelt in het algemeen , en de werking ervan in het bijzonder
6. bijdragen tot de organisatie van de sportfokkerij in het algemeen , en steun verlenen aan de speciaalclubs in het bijzonder

Werking

1. de mogelijkheid bieden aan de leden-particulieren om gratis te adverteren in het contactblad
3. de leden helpen bij de identificatie van hun dieren
4. meewerken aan de kleinvee-organisatie op provinciaal, Vlaams en Belgisch vlak
5. beleggen van (info-)vergaderingen waarvan minimum één algemene ledenvergadering per jaar
6. informeren en begeleiden van leden in verband met de neerhofdierenteelt
7. organiseren van gemeenschappelijk vervoer van dieren naar tentoonstellingen
8. organiseren van bezoeken of reizen naar buitenlandse tentoonstellingen
9. deelname aan en organisatie van promotietentoonstellingen
10. inrichten van een jaarlijkse nationale tentoonstelling , ieder vierde weekend van oktober

Stamnummer van onze vereniging = 092