"HET  NEERHOF AALST – RHODE"

is het Tijdschrift uitgegeven door de kleinveevereniging
Het Neerhof Werk van den Akker - Land van Aalst v.z.w.
Het ledenblad wordt toegezonden aan de leden die in orde zijn
met hun bijdrage voor het lopend jaar ,
zijnde  €  12,00  alsook aan de adverteerders in dit contactblad.
Het lidmaatschap van een bijkomend lid per gezin (zelfde adres) aan €  5,00 geeft geen recht op het ledenblad.

 

*LIDGELD  EN ABONNEMENT  TIJDSCHRIFT  :
12 ,00  EURO      per  jaar
TE STORTEN OP HET REKENINGNUMMER BE09 1420 6294 6557     (BIC: GEBABEBB)
t.a.v .  HET NEERHOF WERK VAN DEN AKKER - LAND VAN AALST  vzw
p/a  Schellebellepontweg  1A   te  9820  Merelbeke.

Per jaar verschijnen vier nummers , op trimestriële basis.
Het derde is in principe volledig gewijd is aan
het vraagprogramma van de  jaarlijkse  kleinveetentoonstelling.

Elk lid kan gratis gebruik maken van de rubriek " VRAAG  EN  AANBOD ",
die ook op de website terug te vinden is.
De briefwisseling i.v.m. dit tijdschrift , vraag en aanbod van dieren ,
publiciteit  e.d. zijn per post over te maken aan
de verantwoordelijke uitgever:
Geert De Clercq, Klemhoutstraat 99 te 9620 Zottegem
Deze gegevens kunnen ook via e-mail (wvda.lva.merelbeke@scarlet.be)
of de rubriek 'contact' van de website worden meegedeeld.

De gepubliceerde artikels geven niet noodzakelijk
de officiële mening van de vereniging weer.
Elke auteur blijft verantwoordelijk voor
het door hem of haar geschreven artikel of bericht.

Krachtens de wet van 8 december 1992 heeft elke ontvanger van dit  tijdschrift het recht op inzage en verbetering van zijn persoonlijke gegevens
die door de vereniging worden bewaard.

Hierna kunt u aan de hand van de inhoudstabellen kennis maken met
de recentste nummers van ons tijdschrift:

Klik hier om de inhoudstabellen te downloaden als PDF bestand.